Fotografie gajgrů a svodů | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Gajgry a svody

30. 09. 2019
 
V tomto týdnu se prováděly venkovní práce spojené s výškovým nastavením gajgrů u okapových svodů. Pro tyto účely bylo nutné znát a zajistit přesnou výšku terénu v místech svodů, které se osazovaly bočními lapači nečistot – gajgry, místo obvykle instalovaných svrchu.

Jak jsme daleko zahájením gajgrů a svodů?

Fotografie gajgrů a svodů | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Gajgry a svody

Jde o lapač střešních splavenin HL600NHO s ležatým přítokem DN110 (hrdlo) a odtokem DN110/125, odpadní dešťová potrubí vedená ve fasádách lze takto těsně napojit do kanalizačního systému. Lapač je s otáčivým kulovým kloubem 360° na odtoku (plynule stavitelný od 0°-90°), s košem pro zachytávání nečistot s integrovaným přepadem, se suchou a nezámrznou klapkou a čistícím víkem s těsněním proti pronikání zápachu, čisticí víko s rukojetí.

Svody okapového systému jsou skryty v kastlících, které posléze dostanou fasádní povrchovou úpravu. Pro úplnost připomeňme, že dokonale fungující odvodňovací systém střechy je pro „zdraví“ domu více než rozhodující. Z jednoho čtverečního metru střechy se totiž pod dům dostane dvacet až třicet litrů vody. Podmáčené okolí domu a stálá vzlínající vlhkost zdi mohou být následně zdrojem plísní, nutnosti více topit i mechanického poškození zdiva a omítek.

Fotodokumentace

Fotografie PŘED

gajgry a svody

Fotografie PO

gajgrech a svodech

Grafika na web WTS

Produkty použité v této fázi výstavby

  • lapač střešních splavenin HL600NHO
  • ležatý přítok DN110 (hrdlo)
  • odtok DN110/125
  • odpadní dešťové potrubí

Technické informace

Potřebovali jsme znát přesnou výšku terénu v místech dešťových svodů, jelikož z důvodu skrytých svodů, je nutné osadit tzv. „gajgry“ – lapač střešních splavenin, které mají boční nátok, namísto standardního/pohledového řešení svrchu. S tímto již nelze výškově dodatečně pohnout. Svod ze skrytých žlabů je uložený v kastlíku z XPS a kvůli zabránění tvorbě možných trhlin v omítce je následně přetažený lepidlem a perlinkou s přesahem přes zdivo.

Otázky a řešení

V této fázi stavby za vás řešíme tyto starosti:

Bude můj dům moderní?
Ano, právě takto realizované systémy v rámci konceptu e4 zajišťují moderní vzhled a funkční chod domu.

Fotografie ze stavby

Mohlo by vás také zajímat

Wienerberger e4 dům - firma

Bezplatná konzultace

Řešte vaše bydlení s odborníky