Instalace velkoformátových oken VEKRA | Wienerberger e4 dům

Instalace velkoformátových oken Vekra a napojení na Klinker pásky

03. 11. 2019
 
Společnost Vekra, výrobce oken a dveří výhradně v ČR, a současně jeden z hlavních partnerů programu Wienerberger e4 dům, dodala velkoformátová okna/ tzv. „portál“ na vzorový dům e4. Provedla také specifickou instalaci pomocí jeřábu, jejíž průběh je popsaný v níže uvedeném článku.
 

Nové okno je v současné době velmi sofistikovaný a ve většině případů i precizní výrobek. K tomu, aby nám po dlouhá léta spolehlivě sloužil, je nutné, aby byl rovněž odborně osazen do stavebního otvoru. Při nesprávném postupu se prostor mezi rámem okna a okolním zdivem (tzv. připojovací spára) stane tepelným mostem a prostorem, kudy proniká vlhkost z interiéru s dalšími negativními jevy = kondenzace vlhkosti na chladných místech a ve finální fázi vznik plísní na vnitřním ostění oken. Těmto nežádoucím jevům lze předejít odpovědnou montáží oken. 

Grafika na web WTS
e4 dům landing page hero

Pomůžeme vám k lepšímu bydlení

Wienerberger e4 dům - Zdravý cihlový dům na míru. Postavte svůj rodinný dům se stavební firmou programu e4, s vámi zvolenou stavební firmou nebo svépomocí - využijte při tom všech benefitů, které program Wienerberger e4 dům nabízí. 

Grafika na web WTS

Instalace velkoformátových oken Vekra

Připojovací spáru z interiéru je nutné uzavřít parotěsnou fólií (lepí se na rám okna a na ostění stavebního otvoru). Tato fólie zabrání průniku vzdušné vlhkosti do prostoru připojovací spáry, kde by degradovala výborné tepelně izolační vlastnosti montážní pěny. Z vnější strany prostor připojovací spáry je nutné rovněž uzavřít, avšak zábranou, která umožní případnou vlhkost „odvětrat“ do vnějšího prostoru, přičemž musí zabraňovat vnikání dešťových srážek do prostoru připojovací spáry. Tato zábrana může být tvořena jednak paropropustnou fólií nebo paropropustnou komprimovanou páskou.

Výběr materiálu pro vnější uzávěr připojovací spáry se řídí podle konstrukce vnějšího ostění a nadpraží. V případě prosté vnější fasádní omítky objektu se dobře hodí fólie, která se omítne a nakonec není vidět. U některých domů je však vnější fasáda tvořena např. obkladovými keramickými pásky nebo dokonce přizdívkou ze speciálních pohledových cihel, např. značky Terca. V takovýchto případech je vhodnější použít komprimovanou pásku, která zůstane sice pohledová, ale dokonale utěsní celý prostor mezi rámem okna a vnějším obkladem. 

Instalace velkoformátových oken VEKRA | Wienerberger e4 dům

Osazování okna

Instalace velkoformátových oken VEKRA | Wienerberger e4 dům

Fixace kotev do ostění

Instalace velkoformátových oken VEKRA | Wienerberger e4 dům

Zasklívání pomocí jeřábu

Instalace velkoformátových oken VEKRA | Wienerberger e4 dům

Zasklívání pomocí jeřábu

Grafika na web WTS

Mohlo by vás také zajímat

Wienerberger e4 dům - firma

Bezplatná konzultace

Řešte vaše bydlení s odborníky