Fotografie z šalování překladů a izolování soklu | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Izolace soklu

10. 06. 2019
 
Izolace soklu se provádí nalepením desek speciálního soklového polystyrenu, které se vyznačují nízkou nasákavostí a vysokou pevnost v tlaku. Jejich povrchová struktura je uzpůsobena pro dobrou přilnavost následné stěrky se síťovinou.
 

Jak jsme daleko zahájením izolace soklu?

Fotografie z šalování překladů a izolování soklu | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Dokonalé umístění izoalcí

V této fázi detailu se musí dbát na zalepení voštin (tedy svislého děrování) v cihelné tvarovce zespodu, kvůli možnému zápornému proudění vzduchu ve zdivu. Zejména při chybném provedení vnitřních zásuvek, může ze zdiva profukovat. Dále je pak velmi důležité dbát na dokonalé umístění izolací vedle sebe a shora, čímž se zamezí vzniku tepelných mostů.

Fotodokumentace

Fotografie PŘED

izolací soklu

Fotografie PO

izolaci soklu

Grafika na web WTS

Produkty použité v této fázi výstavby

  • soklový polystyren
  • stěrka
  • vyztužená síťovina a kotvy

Technické informace

Soklový polystyren, stěrka, síťovina, následně kotvy.

Otázky a řešení

Nebudu mít vlhké stěny?
Soklové cihly jsou ošetřeny zdravotně/ hygienicky nezávadným hydrofobizačním přípravkem, který zamezuje nasáknutí cihel vodou v první vrstvě.

Cihla má navíc přirozenou schopnost vysychat. Navíc doporučené řešení se šikmou střechou a pálenou krytinou je pro odtok vody bezpečným řešením. Tím odpadávají vícenáklady na odstraňování vlhkosti ze zdiva.

Budu mít v projektu správně zapracovány materiály (řešení detailů)?
Všechny povinné i doporučené značky stavebních materiálů mají připravené doporučené zpracování svých detailů, které jsou osvědčeny praxí. Vše zajistí certifikovaný projektant a plnění ohlídá stavební e4 dozor. I v této fázi je velmi důležité dohlížet na popsané detaily a technologie zpracování, jelikož tepelné mosty jsou nejenom příčinou zvýšených ztrát energie, ale také časem mohou také ohrozit kvalitu výsledného zdiva a urychlit jeho lokální degradaci. Vzniklé poruchy se pak pod vrstvou malty navíc špatně hledají.

Fotografie ze stavby

Mohlo by vás také zajímat

Wienerberger e4 dům - firma

Bezplatná konzultace

Řešte vaše bydlení s odborníky