Příčky schody | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Konstrukce schodiště

02. 08. 2019
 
Schodiště v domě bude designově odpovídat moderní konstrukci domu. Železobetonové schodnice s budoucím skleněným zábradlím budou vhodným estetickým doplňkem.
 

Jak jsme daleko zahájením konstrukce schodiště?

Příčky schody | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Dřevěné bednění a výztuž schodiště

Konstrukce schodiště je prováděna vytvořením dřevěného bednění, do kterého se podle statického výpočtu zhotovuje výztuž a celé je to zaléváno betonem dané třídy. Bednění je konstrukce, která představuje formu pro pokládku malty vyrobené z prken, překližky a trámů tak, aby při vyplňování výsledného objemu a kalení betonu bylo dosaženo schodů.

Výztuž je nutná pro posílení struktury schodiště. Mřížka je tvořena žebrovou tyčí svařováním, která je instalována ve výšce 2-3 cm od povrchu bednění podél rozpětí, pro kterou používají plastové vložky nebo ohýbají okraje tyčí a tvoří stojan požadované výšky.

Betonování schodiště probíhá v jednom kroku. Plnění začíná zdola nahoru a postupně vyplňuje bednění s roztokem. Pro dosažení větší viskózní konzistence a pro posílení struktury se do řešení přidá drcený kámen.

Fotodokumentace

Fotografie PŘED

konstrukcí schodiště

Fotografie PO

konstrukci schodiště

Grafika na web WTS

Produkty použité v této fázi výstavby

  • bednění
  • stojky různých délek (např. dřevěné)
  • výztuž
  • beton
  • vibrátor
  • hřebíky a distanční prvky

Technické informace

Před zahájením realizace je nutné se ujistit, že máme v prostoru schodiště natavené hydroizolační pásy, případně plochu důkladně zbavíme prachunapenetrujeme asfaltovým lakem a natavíme asfaltové pásy dle projektové dokumentace (PD). V první řadě je nutné schodiště včetně podkladní desky, případně i podesty, pečlivě rozměřit a rozkreslit po stěnách.

Důležité je přeměřit rozměry na stavbě, zda souhlasí s těmi, které jsou uvedené v PD, zejména však na rozdíl výšek podlah v jednotlivých podlažích. Dále vysekáme do zdiva drážku pro vetknutí, samozřejmě pokud je v PD uvedena. Schodiště se podle rozkreslení vyšaluje a podstojkuje. vyváže se armatura včetně distančních prvků. Přišalují se podstupnice a bednění se vylije betonem, který se pomocí ponorného vibrátoru zhutní. Po betonáži se zahladí vrchní nášlapy stupňů. Před začátkem prací je nutné znát budoucí obklad, abychom jeho tloušťku mohli před betonáží odečíst.

Otázky a řešení

V této fázi stavby za vás řešíme tyto starosti:

Bude můj dům bezchybně naprojektován?
Ano. Pokud jde o estetickou stránku schodiště, tak podobně jako u ostatních částí domu platí, že vzhled a architektonické řešení domu e4 je utvářeno dle vašich vlastních představ. Individuální architektonické řešení vzhledu e4 domu, tj. dle požadavků jeho budoucích obyvatel, je velkou výhodou všech e4 domů. Pro jejich realizaci využijte certifikovaného e4 projektanta. Stavba schodiště z technického hlediska je náročný úsek stavby. Musí být dobře naprojektované, staticky ověřené a technologicky bezchybně realizované. Žádá si adekvátních odborných znalostí a praktických zkušeností. Pokud jde o estetickou stránku schodiště, tak podobně jako u ostatních částí domu platí, že vzhled a architektonické řešení domu e4 je utvářeno dle vašich vlastních představ. Individuální architektonické řešení vzhledu e4 domu, tj. dle požadavků jeho budoucích obyvatel, je velkou výhodou všech e4 domů. Pro jejich realizaci využijte certifikovaného e4 projektanta. Stavba schodiště z technického hlediska je náročný úsek stavby. Musí být dobře naprojektované, staticky ověřené a technologicky bezchybně realizované. Žádá si adekvátních odborných znalostí a praktických zkušeností.

Fotografie ze stavby

Mohlo by vás také zajímat

Wienerberger e4 dům - firma

Bezplatná konzultace

Řešte vaše bydlení s odborníky