Rozhovor s rodinou Vlčkových - čtyři éčka - Ekonomie

O 44 starostí méně – 1. část: Ekonomie. Rozhovor s investorem.

9. 5. 2019
 
Pane inženýre, Vy a vaše rodina jste se rozhodli pro stavbu ostře sledovaného prvního vzorového projektu rodinného domu dle stavebních zásad Wienerberger e4 domu. 

O to více nás bude zajímat, jaké jsou Vaše počáteční představy, tak i Vaše následné praktické zkušenosti s tímto projektem, který má 4 zásadní pilíře: ekonomii, energii, ekologii a emoce. Ve stručnosti shrnu, že cílem tohoto projektu není vytvořit „modelový dům“, který se bude s drobnými úpravami nabízet jako „vzorový“ a „flexibilní“, nicméně tuctový rodinný dům tak, jak to z příkladu mnoha nabídkových katalogů různých firem můžeme vidět. Cílem je naopak poskytnout soubor pravidel, která umožní vystavět architektonicky individuální, leč přísným normám (od 1.1.2020 pouze NZEBy a Pasívní domy) odpovídající rodinný dům. Výhodou je možnost flexibility podle změn počtu a věku rodinných příslušníků i možnost vícegeneračního bydlení.

Společnost Wienerberger jde ale ještě dál, a to zcela neformálním způsobem – v rámci spolupráce nabízí každému účastníkovi i možnost toho, že sejme z jeho pod nelehkým úkolem ohnutého stavebního hřbetu celou horu otázek a starostí.  Přesně tolik, kolik je napočítáno v titulku tohoto rozhovoru.

O 44 starostí méně – 1. část: Ekonomie

To vše jsou ale akademické předpoklady a úvahy, které je nutné potvrdit praxí. Pojďme se proto v tomto článku, jako prvním v pořadí, věnovat problematice kategorie dnes více než aktuální pro každého investora – otázce ekonomie.

 

Rozpočet

Rozpočet není bezednou jámou a pro většinu stavebníků je hodně našponovaný. Proto je při zahájení příprav velmi důležité mít jistotu, že stavba domu skončí v mantinelech stanoveného rozpočtu. Čím Vás dokázal projekt Wienerberger e4 domu a spolupráce s touto firmou přesvědčit, řekněme rovnou – uklidnit na toto téma?

Přesně jak zmiňujete. Rozpočet nejenom že není bezednou jámou, ale zároveň má svůj zcela konkrétní a reálný objem, resp. velikost. Jedná se o zásadní parametr, který vám definuje velikost a standard provedení vašeho budoucího bydlení. Zároveň je třeba si přiznat, že současná doba není nakloněna stavebníkům, jak práce, tak i materiály jsou značně drahé a neustále se zdražují. V případě materiálů je situace o to složitější, že ne vše je standardně „skladem“ a pakliže je, pak ne vždy v dostatečném množství.

Toto vše za nás vyřeší jeden partner, který zajistí vše od promyšleného projektu, inženýrských služeb, přes vlastní výstavbu, stavební dozor, až po užívání vlastního domu. A to vše v dohodnutém a garantovaném časovém plánu s pevnou cenou, která vylučuje jakékoli vícepráce, pakliže si je dodatečně nesjednáte. Stejně důležitým parametrem bylo pro nás dodržení stavebních a technologických postupů, které nám garantují funkčnost rodinného domu, jeho optimalizované nízké provozní náklady, a tedy i dlouhou životnost vlastního domu, který by měl být schopen komfortně naplňovat potřeby dalších generací naší rodiny.  Pokud chcete mít jasnou představu o finální ceně e4 domu při stavbě domu se stavební firmou Wienerberger e4 dům.

Symbol Eura na bílém pozadí | Euro | Wienerberger e4 dům

Hodnota domu do budoucna

S tím také souvisí otázka hodnoty domu do budoucna? Jaké jste v tomto smyslu dostal informace od firmy? Bude se dům zhodnocovat a pokud ano, tak díky čemu nebo jakým parametrům?

V tomto ohledu nás nikdo přesvědčovat nemusel. Od prvopočátku jsme o jiné variantě, než je zděný rodinný dům z keramického zdiva neuvažovali. Úvaha byla zcela pragmatická. Když už jsme se rozhodli investovat nemalé finanční prostředky do budoucího bydlení, chtěli jsme mít jistotu, že bydlení bude zdravé, ekonomicky provozuschopné a dlouhodobě udržitelné, a zároveň jeho životnost pokryje nejen naši generaci, ale i generaci či generace našich dětí a dětí jejich dětí J. A to vše v režimu běžných udržovacích prací bez nutnosti zásadních stavebních či rekonstrukčních zásahů. Nakonec zděné stavby jsou historií prověřené a v drtivé většině plně funkční i po několika stoletích. Cihelné rodinné domy, ve srovnání s ostatními materiály, v čase drží vyšší finanční hodnotu, což lze prokázat i dle Vyhlášky pro oceňování nemovitostí.

Náklady na údržbu

Při návrhu a pořízení nemovitosti je nutné myslet i na náklady na údržbu. Levně pořídit, ale draze udržovat asi není cílem. Zajímal jste se o tento aspekt domu e4 a jaké jsou v tomto případě argumenty? Je to pro Vás zas o starost méně?

Jak jsme si již řekli, pro naši rodinu bylo prioritou zdravé bydlení a s tím souvisí vše ostatní. Z našeho pohledu jedinou a správnou variantou bylo keramické zdivo v kombinaci s dalšími materiály, které budou minimálně stejně dobré nebo lepší než vlastní keramické zdivo. Samozřejmě, vše v logice maximalizace přidané hodnoty při optimalizaci finančních nároků, a to jak pořizovacích, tak i provozních a případně i udržovacích. V případě cihelného zdiva je vše vyřešeno, pakliže tedy bude zdivo správně vyrobené a vypálené. Toto je garantováno výrobcem, poskytovanou zárukou a garancemi v řádu desítek let, z čehož vyplývá dlouholetá životnost, bez nutnosti reálné údržby.  Stejné nebo velmi obdobné je to s pálenou střešní krytinou a ostatními doporučovanými materiály a technologiemi.

Vše zastřešuje komplexnost systému e4 domů, jehož jednou z hlavních priorit, chcete-li pilířů, je absolutní vyloučení jakýchkoli vícenákladů, které se v průběhu výstavby obvykle objevují a jejich výše není vůbec zanedbatelná, tak i otázka provozních nákladů, které jsou v rámci možnosti minimalizovány. Jak všichni víme vše se průběžně zdražuje, mimo jiné ceny energií jsou toho jednoznačných důkazem. V důsledku těchto navyšujících se finančních nároků je velmi důležitá funkčnost celého domu, které docílíte, dodržujete-li předepsané technologické postupy a samozřejmě aplikujete-li kvalitní materiály. Pak máte šanci postavit rodinný dům, který bude v maximálně možné míře provozně ufinancovatelný a zároveň i „soběstačný“ ve smyslu minimalizace vnějších vstupů.

 

Starosti, které projekt e4 dům řeší za vás (ekonomie)

 • Dokončím stavbu domu v rámci stanoveného rozpočtu?
 • Udrží si můj dům hodnotu do budoucna?
 • Budu mít dům nízkou spotřebou energie?
 • Bude údržba mého domu finančně nenáročná?
 • Bude můj dům bezchybně naprojektovaný?
 • Budu mít někoho, kdo by stavbu domu dozoroval?
 • Najdu stavební firmu, která můj dům kvalitně postaví?
 • Dokážu v budoucnu napojit svůj dům na nové technologie?
 • Dodržím při stavbě platné zákony?
 • Zvládnu postavit dům dle časového plánu?
 • Zabrání střešní krytina zatékání do domu?
 • Budu moci přistavět podkroví pro děti?
 • Budu mít v projektu správně zapracovány materiály (řešení detailů)?
 • Vydrží fasáda stejně dlouho jako cihly?
 • Budu mít dům s nízkou spotřebou vody?
 • Nebudu mít vlhké stěny?

Mohlo by vás také zajímat

Wienerberger e4 dům - firma

Bezplatná konzultace

Řešte vaše bydlení s odborníky