Rozhovor s rodinou Vlčkových - čtyři éčka - Ekologie

O 44 starostí méně – 3. část: Ekologie. Rozhovor s investorem.

21. 06. 2019
 
Pane inženýre, v předchozím rozhovorech jsme se věnovali dvěma „éčkům“ – Ekonomii a Energii. Třetí „éčko“ dle stavebních zásad Wienerberger e4 domu, se věnuje jednomu z fenoménu dnešní doby, a tím jsou bezesporu otázky ekologie. 

O 44 starostí méně – 3. část: Ekologie

Skutečná ekologie

Mít dnes ekologický postavený rodinný dům není jen „in“, ale také veskrze pragmatické a užitečné. Máte pocit či jste si jist, že váš budoucí dům bude skutečně ekologický?

Položenou otázku vnímám ve dvou rovinách. Rovinou první je vlastní stavba rodinného domu, které využívá ekologické materiály, resp. materiály vyráběné či získávané ekologickým způsobem nebo alespoň šetrným způsobem vstřícným k životnímu prostředí a celému ekosystému. Jako druhou rovinou vnímám působení stavby rodinného domu na životní prostředí, a to z hlediska vlastního provozu domu.

První rovinu jsme se v rámci možností snažili naplnit ekologickými materiály, které se pozitivním způsobem projeví na zdravém prostředí uvnitř užívaného domu. Otázkou samozřejmě je, do jaké míry a za jakou cenu – každopádně jsme se vždy snažili maximalizovat “zdravou přidanou hodnotu” v cenové relaci, která je reálně ufinancovatelná. Určitě nejsme ekologičtí nadšenci “za každou cenu”, pro které není podstatná cena vlastního eko-řešení. V tomto ohledu jsme se rozhodli pro zděný systém z keramických zdících systémů Porotherm a keramických střešních tašek Tondach.

Jedná se o pálenou keramiku, která je čistě přírodním a zároveň zdravotně nezávadným materiálem. Dalším krokem byla volba ekologického substrátu, který byl použit jako zásyp pod základovou desku. Tento krok byl již obtížnější, a to především z hlediska finančních nároků. Obecně můžeme konstatovat, že jakákoli ne příliš rozšířená ekologická řešení jsou téměř vždy finančně náročná a je tedy otázkou, jak moc ekologičtí chcete nebo jste ochotni být.

Na druhé straně jsme se zajímali o ovlivňování životního prostředí vlastním fungováním stavby. V tomto ohledu jsme se rozhodli pro využití tepelného čerpadla pro vytápění jako zdroje, který je šetrný k ovzduší, dále pro instalaci fotovoltaických panelů, jenž umožní co možná největší zajištění soběstačnosti stavby z hlediska spotřeby elektrické energie a pro integraci rekuperace efektivně zajišťující optimalizovanou tepelnou pohodu ve vazbě na provozní náklady domu.

Vzhledem ke kombinaci výše uvedeného se domnívám, že rodinných dům bude šetrný a ohleduplný k životnímu prostředí v tom nejširším smyslu slova.

Symbol rostliny na bílém pozadí | Symbol of plant on white background |  Wienerberger e4 dům

Materiály bez škodlivin

Nemáte obavy, že přece jen některé stavební materiály v domě budou vylučovat škodlivé látky?

Takové obavy určitě nemáme. Keramické zdivo a keramická střešní krytina jsou pálené z přírodního materiálu, nemají tedy co škodlivého vylučovat a jsou zdravotně a hygienicky nezávadné. Stejně na tom jsou i keramické obkladové pásky, které jsou navíc ošetřeny hydrofobizací. Výplně keramických bloků jsou vyplněny minerální vatou, která je rovněž zdravotně nezávadná.

Klimatické podmínky

O počasí se v posledních letech říká, že je nevyzpytatelné a mnohé vyhlídky do budoucna hovoří o možnostech určitých změn. Co myslíte, bude váš dům vhodný pro místní klimatické podmínky?

Jaký bude v budoucnu vývoj klimatických podmínek skutečně nevíme. V tuto chvíli vycházíme z aktuální klimatu, tzn. permanentních veder J. Dobře postavený dům s dodrženými technologickými postupy a kvalitními stavebními materiály musí svými parametry zajišťovat celoročně komfortní pohodlné bydlení, a to nejenom v klimatických podmínkách České republiky!

Nízká spotřeba vody

Zažíváme suché roky. Vody je nejenom málo, ale zvyšuje se i její cena. Proto více než kdy jindy je důležité i ekologické využití zdrojů, které nám padají doslova z oblohy. Budu mít váš dům nízkou spotřebou vody?

Dům je celkově koncipován tak, aby byl šetrný k životnímu prostředí. S tím samozřejmě souvisí i efektivní využívání a nakládání s vodou. Projekt e4 počítá s uplatněním retenčních nádrží za účelem zajišťování a akumulace dešťové vody, která je dále využívána především k zalévání zahrady.

Dostatek zdravého vzduchu

Připomeňme, že od 1.1.2020 budou schvalovány pouze nZEBy a stavby v Pasivním standardu. U některých typů staveb tak například mohou být okna bez možnosti otevírání apod. S tím také souvisí otázka, zda ve vašem domě bude dostatek zdravého vzduchu?

Ano, v našem domě bude dostatečné množství čistého vzduchu. Kvalitu vzduchu, jeho výměnu a permanentní kontrolu bude zajišťovat rekuperační jednotka společně s dalšími čidly. Rekuperace jako taková je účinná v okamžiku, kdy je systém uzavřený, resp. rodinný dům je uzavřený a nevětrá se. Máte pravdu, že v některých případech jsou použitá neotvíravá okna. Tato jsou samozřejmě levnější než okna otvíravá, a to především díky tomu, že nejsou použity otvíravé mechanismy a kování. Problémem je, že tato okna neotevřete i když je otevřít budete chtít. Toto nebude náš případ. Po většinu roku budou okna včetně HS portálů uzavřena a bude používána rekuperace. Nicméně v letních měsících určitě větrat budeme, stejně jako budeme slunečné dny trávit venku na terase. Po tuto dobu bude rekuperace vypnuta, čímž nebude narušen plynulý kontinuální chod celého systému. Systém bude opět spuštěn po uzavření otevíravých částí domu. Celý chod je navíc zajišťován vlastní „inteligencí“ domu, resp. systému.

Starosti, které projekt e4 dům řeší za vás (ekologie)

  • Bude můj budoucí dům ekologický?
  • Bude můj dům vhodný pro místní klimatické podmínky?
  • Nevylučují materiály v mém domě škodlivé látky?
  • Budu mít dům s nízkou spotřebou vody?
  • Bude v mém domě zdravý a čerstvý vzduch?

Mohlo by vás také zajímat

Wienerberger e4 dům - firma

Bezplatná konzultace

Řešte vaše bydlení s odborníky