Rozhovor s rodinou Vlčkových - čtyři éčka - Estetika

O 44 starostí méně – 4. část: Estetika. Rozhovor s investorem.

14. 08. 2019
 
Před námi je poslední „éčko“. V předchozích rozhovorech jsme se věnovali: Ekonomii, Energii a Ekologii.  Čtvrtým „éčkem“ je Estetika. Nakolik je tato kategorie důležitá je patrné z níže uvedeného výčtu množných obav, které mohou nastat v průběhu stavby.

O 44 starostí méně – 4. část: Estetika

Je tedy důležité si připomenout, že předchozí kategorie jsou přímo spojené se stavbou a provozem domu. Estetika je na rozdíl od nich kategorii, která nejvíce souvisí s budoucností – bude majitele domu a následné generace ovlivňovat prostřednictvím emocí (pocitů) dennodenně.

Žít a vychovávat své děti v prostředí, ke kterému máme pozitivní vztah, považujeme za harmonické a na jehož výsledném vzhledu jsme se mohli podílet, sice zní poněkud jako fráze, ale podle odborníků je to to nejlepší, co můžeme pro šťastný rodinný život udělat. Pozitivní pocity a vjemy se pak odráží i na náladě a mezilidských vztazích, které v rodině budou panovat a které pozitivně ovlivní i vývoj dětí a jejich pozitivní vnímání světa. V tom je velká, i když na rozdíl od předchozích kategorii těžce měřitelná, síla estetiky jako hybné síly při utváření kvalit budoucího společného života. Není žádným tajemstvím, že kromě manželky máte ještě tři krásné slečny dcery, a tak se domnívám, že kategorie Estetiky byla je v průběhu stavby vaší rodinou velmi silně reflektována.

Moderní dům

V určité chvíli zhmotňování původních představ při stavbě domu se může vynořit otázka: Bude můj dům moderní? Ze zkušenosti víme, že stavba „rozkrývá“ i prvky, kterým jsme v papírové variantě nemuseli věnovat příliš pozornosti. Takže: Budě váš dům moderní?

Měl by být a pevně tomu věříme. Primárním předpokladem je pálená cihla, která je základním stavebním prvkem a jako taková je moderním a pokrokovým materiálem. S vědomím, že se jistě najdou tací, kteří mohou preferovat jiný stavební systém, za nás je tím optimem systém zděný z pálených cihel.

Sekundárním, nicméně v očích architektů primárním předpokladem, je vlastní návrh budovy, dispozice a materiálového provedení s cílem dosažení co možná nejlepšího efektu, za nás to jsou zase přidané hodnoty. V tomto ohledu se v některých aspektech vlastní přístupy k řešení maličko rozcházejí. Architektonický přístup upřednostňuje vlastní řešení a celkový dojem či efekt, chcete-li. Klientský přístup je, alespoň za nás, pragmatický, tzn. docílení takového řešení, které bude co možná nejvíce estetické, komfortní a zároveň ufinancovatelné. To jsou v některých případech tak rozdílné přístupy, že podceníte-li nákladovou stránku věci, může se stát, že finance dojdou ještě v průběhu výstavby a vy pak řešíte místo vlastní výstavby její dofinancování.

Jinak papírová varianta, a to včetně vizualizací obvykle slouží pouze jako podklad. Sami jsme museli několikrát přijmout rozhodnutí, které bylo „jiné“ než projektové a v návaznosti na tuto změnu byly vyvolány další změny a úpravy. Domnívám se, že toto je standardní a celkem běžná věc.

Symbol srdce | Heart | Wienerberger e4 dům - symbol pro estetiku (e4)

Dům dle vlastních představ

Budu si moci postavit dům dle vlastních představ? Tato otázka by zdánlivě měla být zařazená před tou předchozí, ale je zaměřená spíše k praktickým možnostem, které projekt a jeho zázemí poskytovalo.

V principu ano. Zděný systém vám umožňuje postavit si tvar budovy, který vám bude vyhovovat a bude se vám líbit. Samozřejmě je nutné respektovat limity, které vyplývají z vlastního stavebního systému. Myslím tím například keramické stropy, maximální rozpony, instalaci průvlaků apod.

My jsme od prvopočátku chtěli zděný dům. V přeneseném slova smyslu bychom byli rádi, kdyby užívali dům nejen naše děti, ale i děti našich dětí, a další generace. V podstatě se dá říci, se jedná o rodinný projekt naší rodiny, tzv. Project Family 

Budoucnost

Otázka, o jejichž možných dopadech jsem se zmiňoval v úvodu: Bude můj dům nadčasový a připravený na budoucnost?

Měl by být, ale to ukáže až budoucnost. Všechny předpoklady k tomu má, resp. měl by mít. Zdící systém z keramického zdiva, energetické náročnost limitně blížící se „nulové“, rodinný dům vybavený tepelným čerpadlem, rekuperací, pasivním podlahovým chlazením, FVE a to vše integrované do „inteligentní domácnosti“.

Vstoupíte-li do domu, např. ve večerních či nočních hodinách, systém Vám rozsvítí požadovaná světla, otevřete-li okno, systém sníží výkon rekuperace a po uzavření opět zvýší na požadovaný výkon, změní-li se venkovní klima či povětrnostní podmínky systém stáhne všechny žaluzie, zavře střešní okna a nastaveny budou další věci. Domníváme se, že toto může být definice nadčasovosti a budoucnosti. Smyslem a cílem je soběstačnost domu, samozřejmě v rámci reálných možností.

Bezpečí

Bude můj dům bezpečný i pro mé děti? To jsou obavy, které jsou u některých typů staveb rozhodně na místě. Otázka pocitu bezpečí ve vztahu i k budoucí generaci je asi zcela pochopitelná a souvisí s kvalitou materiálů a uplatněných technologií.

To je další primární cíl našeho projektu. Vytvoření prostředí, které nebude negativně ovlivňovat zdraví naší rodiny a samozřejmě, kde se budeme cítit příjemně i bezpečně. Určitě se v tomto ohledu dá vymyslet více, ale každá věc něco stojí a konečný účet by byl příliš vysoký.

Bezpečí tedy vnímáme především z hlediska zdravého prostředí. Pálená cihla je tedy naprosto v pořádku. Mimochodem, rozhodli jsme se v obývacím pokoji a patrně i kuchyní s jídelnou uplatnit sádrokarton, který je designový – obsahuje otvory různých tvarů a velikostí, vylepšuje akustické vlastnosti místnosti a zároveň dokáže odbourávat uvolňující se formaldehydy.

Střecha

Výrazným prvkem, který dotváří a umocňuje vzhled celého domu je střecha. Její tvar, a především střešní krytina určují estetický, resp. nadčasový vzhled celé obálky domu. Jaká bude ta vaše střecha, bude se mi vám líbit?

I střešní krytina je produktem společnosti Wienerberger, jedná se o pálenou střešní krytinu. Střecha nad obývanou části je sedlová, nad garáži je plochá se zelenou střechou. Koncepce vyvážená, zelená střecha v tuto chvíli ještě není, nicméně „to co je“ se nám již teď líbí. Předpokládáme, že životnost i barevná stálost budou stejně dlouhé, jako zdivo samotné.

Střecha versus vítr

S pocitem bezpečí a útulnosti souvisí také otázka vědomí, že celá konstrukce vždy a za všech okolností ochrání mě a moji rodinu. Počasí je vrtkavé a jsme svědky často nezvyklých výkyvů. Odolá například střecha silnému větru?

Ani se střechou bychom neměli mít problém. Krov je zavětrovaný a zajištěný i proti podélnému posunu. U střešní krytiny neočekáváme absolutně žádný problém, a to ani s případným „podfukem“ tašek. I kdyby se přihnal opravdu silný vítr, vše by mělo zůstat beze změny v původním stavu.

Izolace hluku z venku

S otázkou domácí pohody souvisí také další otázka: Bude můj dům izolovat hluk z ulice?

Všechny prvky i konstrukce tvoří ucelený systém zajišťující nerušené, příjemné a pohodové užívání domu. A to počínaje zdivem, izolacemi, omítkami, okny atd. Permanentní snahou je docílení co nejvyššího efektu vycházejícího z možností, které se nabízejí.

Izolace hluku uvnitř

A jak je to s hlukovou izolací v interiéru – budou od sebe jednotlivé místnosti dostatečně zvukově izolované?

Celý projekt e4 je postaven na sortimentu keramického zdiva, v tomto případě se jedná o AKU cihly určené pro „klidný domov“.  V kombinaci správné technologické aplikace by mělo být dosaženo požadovaného efektu. Zdivo je navíc připravené pro technologii „rychlého zdění“. Tak mě napadá, existuje něco ještě lepšího? J

Kolaudace

Co myslíte, proběhne kolaudace domu bez problémů?

Zcela určitě proběhne. Celý průběh výstavby je dozorován technický dozorem společnosti Wienerberger, technický dozorem investora, a nakonec i autorem projektové dokumentace panem projektantem a architektem v jedné osobě. Problémy či komplikace, které se průběhu výstavby objevily a patrně ještě další se objeví, jsou řešeny a vypořádány s důrazem na funkčnost, proveditelnost a soulad se stavebním zákonem, normami a technologickými požadavky. V rámci kolaudačního řízení bychom neměli být zaskočeni ničím. Pakliže i přesto budeme, pak jsme pochybili „my“.

Materiály bránící vzniku plísní

V současné době se hodně mluví o tom, že v dobře izolovaných bytech s těsnými okny a vnějším zateplením fasády se často tvoří plísně. Neobáváte se toho také? Bude váš dům z materiálů, které zamezují vzniku plísní?

Veškeré materiály obvodového zdiva jsou vybírány jako difuzně otevřené, což znamená, že stěna „přirozeně dýchá“. Dalším podpůrným prvkem bude instalovaná rekuperační jednotka s čidly monitorujícími kvalitu ovzduší v jednotlivých místnostech. Rekuperační jednotka bude napojena na řídící systém inteligentního domu, který dokáže na změny či podněty reagovat a v případě potřeby vás i informovat o vzniku nějakého problému. Máte možnost ho následně vyřešit a uvést vše do pořádku.

Zdravotně nezávádný dům

Bude váš dům tedy celkově zdravotně nezávadný?

Domníváme se, že bude. Alespoň děláme maximum pro to, aby byl. S vědomím, že nic není stoprocentní si troufáme tvrdit, že v tomto případě bude vše v pořádku. Přírodní pálená hlína v pořádku je a neobsahuje škodlivé látky. V kombinaci s otázkou o úroveň výše docílíme efektu, který je patrně maximem možného.

Požár nehrozí

Budete se v takovém domě cítit v bezpečí třeba před požárem?

Zcela určitě, resp. relativně ano. Nastane-li situace, kdy vznikne požár, určitě to nebude nic příjemného a vždy s tím budou spojené nepříjemné záležitosti. Nicméně keramická cihla a pálená střešní krytina tvořící základní konstrukční prvek celého domu a tvoří jeho obálku, splňují jedny z nejvyšších parametrů požární odolnosti. Koneckonců už při procesu výroby se zdivo i taška vypalují. U aplikovaného zdiva PTH T Profi je použita minerální vata, která je také nehořlavá. Každopádně vždy bude lepší požáru předcházet.

Dostatek světla znamená dostatek radosti

Ale vraťme se ještě na závěr k otázkám estetického působení prostoru a jeho vnímání členy rodiny. Dostatek světla a jeho správné rozložení (a to i v průběhu dne) je asi tím nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje psychiku člověka a s tím spojené vnímání svého okolí. Bude ve vašem domě dostatek světla?

Celý projekt je od prvopočátku řešen a neustále dozorován panem projektantem a architektem v jedné osobě. Navíc i my jsme na stavbě téměř denně. Proto se průběžně snažíme optimalizovat veškeré záležitosti, které mají vliv nebo i potenciálně možný vliv na pohodové a účelné užívání domu. Tomuto se podřizují i změny a úpravy. Například v současné době jsme optimalizovali rozdělení venkovních žaluzií s důrazem na možnost ovlivňování množství světla vnikající do jednotlivých místností. Třeba v dětském pokoji jsem žaluzii rozdělili na dvě, aby bylo možné mít dostatek světla nad pracovním stolem při psaní domácích úkolů. Dalším příkladem je přidání střešních oken do krovu „nad sebe“ pro osvětlení ložnice a druhého dětského pokoje a zefektivnění případného přirozeného větrání.

Starosti, které projekt e4 dům řeší za vás (estetika)

 • Bude můj dům moderní?
 • Budu si moci postavit dům dle vlastních představ?
 • Bude můj dům nadčasový a připravený na budoucnost?
 • Bude můj dům bezpečný i pro mé děti?
 • Bude se mi střecha líbit?
 • Odolá střecha silnému větru?
 • Bude můj dům izolovat hluk z ulice?
 • Budou od sebe jednotlivé místnosti dostatečně zvukově izolované?
 • Proběhne kolaudace domu bez problémů?
 • Bude můj dům z materiálů, které zamezují vzniku plísní?
 • Nevylučují materiály v mém domě škodlivé látky?
 • Bude můj dům zdravotně nezávadný?
 • Ochrání mě můj dům před požárem?
 • Bude v mém domě dostatek světla?
 • Bude v mém domě zdravý a čerstvý vzduch?

Mohlo by vás také zajímat

Wienerberger e4 dům - firma

Bezplatná konzultace

Řešte vaše bydlení s odborníky