Fotografie - základ venkovního oplocení | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Základ venkovního oplocení

06. 06. 2020
 
Na rozhraní pozemku domu a veřejné komunikace, se prováděl betonový základ pro budoucí vyzdívaný plot. Před zahájením výkopových prací byly geodeticky vytyčené přesné hranice pozemku. Vnější líce nových plotových podezdívek a zdi budou tyto hranice kopírovat.

Jak jsme daleko zahájením základu pro venkovní oplocení

Fotografie - základ venkovního oplocení | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Základ venkovního oplocení

Prvním krokem výstavby plotu bylo vyhloubení základů, které musí dosahovat nezámrzné hloubky. Spára byla vyhloubena pomocí mechanizace a manuálně dočištěna. Základová spára byla po celé délce vylita betonem s drtí. Po vytvrdnutí betonu se základ prováděl ze ztraceného bedněné vylévaného rovněž betonem. Zmonolitněná konstrukce bude následně nést klinkerem (cihly klinker se vyznačují pravidelností svého povrchu a mají pohledové tři strany, jedna strana je technologická) vyzdívaný plot a bude podkladem pro nosnou část venkovní příjezdové brány a vstupní branky.

Fotodokumentace

Fotografie PŘED

provedením základu pro venkovního oplocení

Fotografie PO

provedení základu venkovního oplocení

Grafika na web WTS

Produkty použité v této fázi výstavby

  • beton
  • ztracené bednění
  • výztuž

Technické informace

Geodetické vytyčení pozemku, výkopové práce (vyhloubení základů), vylití betonem. Opatření monolitické konstrukce Klinker cihlami.

Starosti

V této fázi stavby za vás řešíme tyto starosti:

Bude údržba mého domu finančně nenáročná?

Cihelné materiály jsou téměř bezúdržbové. Kompletní systém e4 domů odstraňuje vícenáklady vznikající řešením nepředvídatelných detailů. I u ostatních doporučených partnerských značek materiálů a technologií se jedná o lídry ve svém oboru.

Bude můj dům nadčasový a připravený na budoucnost?

Ano, architektura i materiály již nyní splňují požadavky bydlení v budoucnosti. Keramika, její vlastnosti a napojení na technologie odpovídá budoucím potřebám.

Budu mít v projektu správně zapracovány materiály (řešení detailů)? 

Všechny povinné i doporučené značky stavebních materiálů mají připravené doporučené zpracování svých detailů, které jsou osvědčeny praxí. Vše zajistí certifikovaný projektant a plnění ohlídá stavební e4 dozor.

Fotografie ze stavby

Mohlo by vás také zajímat

Wienerberger e4 dům - firma

Bezplatná konzultace

Řešte vaše bydlení s odborníky