Zakládání zdiva - položení první vrstvy - založení zdiva | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Založení a vyzdívání cihel Porotherm T Profi

12. 04. 2019
 
Po dokončení základové desky byla nanesena penetrace a následovalo nalepení modifikovaného asfaltového hydroizolačního pásu s hliníkovou vložkou zesilující ochranu proti radonu po obchvatu stavby.

Grafika na web WTS
e4 dům landing page hero

Pomůžeme vám k lepšímu bydlení

Wienerberger e4 dům - Zdravý cihlový dům na míru. Postavte svůj rodinný dům se stavební firmou programu e4, s vámi zvolenou stavební firmou nebo svépomocí - využijte při tom všech benefitů, které program Wienerberger e4 dům nabízí. 

Grafika na web WTS

Jak jsme daleko založením a vyzdíváním cihel Porotherm T PROFI?

Zakládání zdiva - položení první vrstvy - založení zdiva | Vzorový e4 dům | Wienerberger

Založení a vyzdívání cihel Porotherm T Profi

Laserovým přístrojem byl nalezen nejvyšší bod na základové desce, ten byl přenesen do rohu stavby a posloužil jako bod pro výpočet výšky zakládací malty. Minimální výška musí být jeden cm, v našem případě je výška maltového zakládacího pásu 2 cm. Pro založení dvou pásů – krátkého užšího základového pásu nad garáží o šířce 32-33 cm pro cihly Porotherm 30 TS Profi a zbytku obvodu pás o šířce 40 cm pro cihly Porotherm 38 TS Profi, byla použita vyrovnávací souprava a práce se ujal zakládací technik Wienerbergeru.

Od druhé vrstvy se pak zdí cihlami Porotherm 30 T Profi a Porotherm 44 T Profi.

Písmeno „S“, které bylo obsaženo v názvu cihel první vrstvy znamená, že cihla je soklová a je ošetřená roztokem proti nasáknutí vodou – například ze základové desky apod. Cihla Porotherm 44 T Profi pro druhou vrstvu se oproti použité Porotherm 38 TS Profi pro první vrstvu liší kvůli vyrovnání odskočení u soklu, které na vnitřní straně zdi není.

Fotodokumentace

Fotografie PŘED

založením a vyzdíváním cihel Porotherm T Profi

Fotografie PO

založení a vyzdívání cihel Porotherm T Profi

Grafika na web WTS

Produkty použité v této fázi výstavby

  • zakládací malta Porotherm AM
  • soklové cihly Porotherm 30 TS Profi a Porotherm 38 TS Profi

Technické informace

Nalezen nejvyšší bod na desce – ten byl přenesen do rohu, položena zakládací malta a první řada soklových cihel.

Otázky a řešení

V této fázi stavby za vás řešíme tyto starosti:

Najdu stavební firmu, která můj dům kvalitně postaví?
Ano, We4D – projektu se účastní dodavatelé s certifikací od firmy Wienerberger, což je zárukou, že všechny práce budou provedeny technologicky bezchybně.

Fotografie ze stavby

Mohlo by vás také zajímat

Wienerberger e4 dům - firma

Bezplatná konzultace

Řešte vaše bydlení s odborníky